INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 
 

 

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

A.  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate cu exceptia celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale

Se plateste lunar, de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, pe toata perioada desfasurarii contractului, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza taxa.
Taxa se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale de 3% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

B. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in doua rate egale, pana la datele de: 31 martie, 30 septembrie, inclusiv.
3) Taxa se stabileste in functie de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.19.

 


 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile HCL 670/2023 privind impozitele  si taxele locale pentru anul 2023 pentru servicii prestate în regim de urgenţă, sunt stabilite urmatoarele taxe speciale:
a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în  cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale  Ploieşti- 156 lei ;
b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti - 230 lei ;

Plata taxelor speciale se poate efectua cu numerar prin casieriile SPFL, cu ordin de plata in contul RO17TREZ52121160250XXXXX, sau prin ghiseul.ro.

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659