INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

 

Procesele verbale de contraventie se pot achita prin urmatoarele modalitati:

- casieriile Serviciului Public Finante Locale Ploiesti
- sediile Postei Romane din Municipiul Ploiesti
- prin intermediul internetului accesand Consultare Online si www.ghiseul.ro
- Prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi prin accesarea site-ului www.ghişeul.ro numai pentru cei care deţin carduri bancare.
-prin ordin de plata in contul RO65TREZ52121A350102XXXX al Primariei Ploiesti, CUI 2844855 mentionandu-se la rubrica ‘ observatii’ codul numeric personal al contribuabilului, precum si numarul si data procesului-verbal de contraventie.
Pentru achitarea proceselor verbale in 15 zile, in conformitate cu O.G.2/2001 privind regimul contraventiilor, contribuabilii vor face dovada privind termenul de 15 zile astfel :
-prin prezentarea copiei procesului-verbal ;
-prin prezentarea copiei plicului postal – unde stampila are mentionata data vizibila ;
-prin prezentarea copiei procesului-verbal de comunicare a procesului-verbal de constatare a contraventiei.

În conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscala, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi, cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozit pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport).
Veniturile incasate din amenzi constituie venit la bugetul local unde isi are domiciliul contravenientul. De asemenea, va informam ca plata amenzilor pe alte platforme online, decat cele mai sus mentionate, poate ingreuna recunoasterea platii.
In cazul debitelor neincasate provenite din amenzi, Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va proceda in conformitate cu prevederile Legiinr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, la executarea silita a contribuabililor.
In vederea clarificarii situatiei fiscale a contribuabililor care figureaza cu debite reprezentand amenzi (circulatie sau contaventionale), acestia se pot adresa Biroului Amenzi cu sediul in loc. Ploiesti, str. Soseaua Vestului nr. 19, etaj 2, avand programul  - luni, marti, joi intre orele 08.00-16.30, miercuri intre orele 08.00-18.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 sau la urmatoarele adrese de email: finantelocale@spfl.ro, urmarire@spfl.ro.

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659