INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala

Cerere tip care va fi transmisa intre orele 8.00-16.00 la adresele de e-mail: finantelocale@spfl.ro si pj@spfl.ro.

Descarcare formular cerere tip: format pdf

In cazul instrainarii/ipotecarii/intabularii de bunuri vor fi completate obligatoriu urmatoarele campuri:

-pentru terenuri: adresa__________, suprafata___________

-pentru cladiri: adresa ___________, valoare de impunere________

-pentru mijloace de transport: serie motor______, serie sasiu_______, marca_________

 

Eliberare

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in 2 zile lucratoare de la data inregistrarii (ziua inregistrarii nu se ia in calcul) la sediul Serviciului Public Finante Locale din B-dul Independentei nr. 16:

-luni, marti, joi 8.00-16.30;

-miercuri 8.00-18.30;

-vineri 8.00-14.00.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza actionarului unic /asociatului/ administratorului/imputernicitului/mandatarului/executorului/lichidatorului care va prezenta in mod obligatoriu imputernicirea.

In cazul solicitarii certificatului in regim de urgenta, se achita taxa de 156 lei conform HCL 670/2023

Nota: Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local.
Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor de mai sus, sunt nule de drept.
Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul, iar pentru celelalte bunuri pe care le deține în proprietate, trebuie să achite impozitele datorate conform exemplului de mai jos:
Exemplu: un contribuabil deține în proprietate 1 mijloc de transport, 2 clădiri și un teren.
1. În luna mai 2018, un contribuabil solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru înstrăinarea unei cladiri. Astfel, contribuabilul trebuie să achite pentru primul semestru (cu termen de plată 31.03.2018)- impozitul pe cladire, impozitul pe teren și impozitul pentru mijlocul de transport, iar impozitul pentru cladirea ce se înstrăinează  impozitul trebuie să fie achitat pentru tot anul 2018.
2. În luna octombrie 2018, acesta solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru înstrăinarea unei cladiri. Întrucât la doilea termen de plată pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 este 30 septembrie, iar bunul se înstrăinează în luna octombrie, contribuabilul trebuie să achite  pentru întreg anul 2018 - impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pentru mijlocul de transport.
Neprezentarea pentru eliberare in perioada de valabilitate a certificatului conduce la clasarea cererii.

Valabilitate

Certificatele de Atestare Fiscala pot fi utilizate in termen de 30 de zile de la data emiterii!

Certificatele de Atestare Fiscala se emit de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a imputernicitului acestuia, conform delegarii date de contribuabil.

Neprezentarea pentru eliberare in perioada de valabilitate a certificatului conduce la clasarea cererii.

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659