INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

 

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri - ITL 001
   

Anexa la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice

- Mod de completare declaratie pentru cladirile rezidentiale

- Mod de completare declaratie pentru cladirile nerezidentiale

- Mod de completare declaratie pentru cladirile cu destinatie mixta

Declaratia de impunere pentru stabilire a impozitului pe a doua proprietate in cazul persoanelor fizice

Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice-ITL 003

Anexa la declaratia fiscala penrtru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Declaratia fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacelor de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice-ITL_005

Declaratia fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacelor de transport pe apa in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice-ITL_007

Declaratia fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice-ITL_006
Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - ITL 016

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru pers. fizice-ITL 010

Declaratia fiscala pentru stabilirea taxei de reclama si publicitate - ITL 014

Declaratia fiscala pentru stabilirea taxei de afisaj - ITL 015

Cerere restituire - ITL 059

Cerere de compensare - ITL 058

Cerere scutire impozit cladire sau teren la adresa de domiciliu pentru persoanele cu venituri mai mici sau egale cu 650 lei

Cerere scutire de la plata impozitului pentru persoanele orfane si persoanele care detin cladiri monumente istorice

Cerere scutire impozit pentru persoane incadrate in grad de handicap (cladire teren)

Cerere scutire (cladire, teren) participanti la actiuni militare

Cerere scutire (cladire, teren) veterani de razboi, vaduve de razboi si persoanele prevazute la art. 1 din Decretul Lege 118/1990

Cerere scutire impozit pentru persoanele care sunt internate si au domiciliul permanent in centrele de ingrijire pe perioada nedeterminata

Declaratie taxa salubrizare Persoane fizice

Declaratie taxa salubrizare Persoane fizice cladiri nerezidentiale

Declaratie taxa salubrizare pe propria raspundere numar persoane

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659