INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 
OBLIGATII FISCALE PERSOANE FIZICE
 
IMPOZITUL PE CLADIRI

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere
In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Daca se achita integral impozitul pana la data de 31 martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.


Sanctiuni

CONTRAVENTIE

CUANTUMUL AMENZII(LEI)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale si/sau a declaratiilor speciale prevazute pentru persoanele care detin doua sau mai multe cladiri in proprietate pe teritoriul Romaniei;

de la 83 la 331

Nedepunerea declaratiilor fiscale si/sau a declaratiilor speciale prevazute pentru persoanele care detin doua sau mai multe cladiri in proprietate pe teritoriul Romaniei;

de la 331 la 825

Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor
translative ale dreptului de proprietate;

Refuzul de a furniza informatii sau documente necesare clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

de la 331 la 825

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna 

IMPOZITUL / TAXA PE TEREN

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere
In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, schimbarii categoriei de folosinta a terenului, a domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care se va anexa documente doveditoare.

Termene de plata
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna 

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere
In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, transferului, dezmembrarii, furtului mijlocului de transport, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare. 

Termene de plata
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna 

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Termene de impunere / scadere a declaratiilor
Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata
Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna 

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 
 

OBLIGATII FISCALE PERSOANE JURIDICE

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

A.  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate cu exceptia celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale

Se plateste lunar, de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, pe toata perioada desfasurarii contractului, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza taxa.
Taxa se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale de 3% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

B. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv.
3) Taxa se stabileste in functie de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.19.

 

                                                                                                                                                                                


 

 

 

 

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659