INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

Dictionar termeni fiscali

 

A
A datora = a avea obligatia stabilita prin lege sa contribuie prin plata impozitelor si taxelor la cheltuielile publice.
A demola = a darama o constructie sau un element de constructie.
A detine = a avea in stapanire sau in pastrare un bun material; a dispune de un bun, a poseda, a avea.
A dezafecta = a schimba destinatia unui imobil.
A dezmembra = a descompune, a imparti, a desface in mai multe parti; a desfiinta un bun in urma unei astfel de actiuni.
A dobandi = a obtine un bun impozabil sau taxabil, a deveni proprietarul unui obiect impozabil sau taxabil.
A exonera = a scuti un contribuabil, total sau partial, de o creanta bugetara.
A impozita = a impune, a prevedea perceperea unui impozit.
A majora = a face mai mare, a spori un impozit, o taxa.
A plati = a stinge o creanta bugetara.
A rula = a deplasa un corp prin rostogolire sau prin alunecare pe o cale fixa; a inainta prin intermediul unor roti sau role.
Activitate = orice activitate desfasurata de catre o persoana in scopul obtinerii de venit.
Activitate dependenta = orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.
Activitate dependenta la functia de baza = orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, in conformitate cu prevederile legii.
Activitate independenta = orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta.
Administrare = actiunea de a administra.
Afis = instiintarea imprimata, expusa public, prin care:
a) se dau informatii in legatura cu o activitate, un produs, un producator, etc;
b) se anunta o manifestare artistica, competitie sportiva, activitate artistica si distractiva de catre un organizator platitor de impozit pe spectacole.
Afisaj = faptul de a afisa; lipire de afise.
Ambulanta = autovehicul special din categoria autovehiculelor avand cel putin 4 roti, destinat transportului de persoane bolnave sau ranite, echipat special in acest scop.
Amenda = sanctiune contraventionala, stabilita prin lege, hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, constand intr-o suma de bani, in sarcina persoanelor fizice/persoanelor juridice, pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a unor obligatii cu caracter civil, administrativ sau fiscal.
Asociere, fara personalitate juridica = orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise in aplicare.
Autobuz = automobil destinat prin constructie transportului in comun a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul, pe scaune si, dupa caz, al bagajelor acestora; poate avea unul sau doua niveluri - autobuz cu etaj; poate fi solo sau articulat; autobuzul articulat consta din doua sau mai multe tronsoane rigide, care se articuleaza intre ele; compartimentele de pasageri situate in fiecare dintre tronsoanele rigide comunica intre ele in permanenta, permitand libera circulatie a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate intre ele in mod permanent, astfel incat sa nu poata fi detasate decat printr-o operatiune necesitand mijloace tehnice care in mod normal nu se gasesc decat intr-un atelier.
Autobuz interurban = autobuz destinat transportului public interurban de pasageri, asezati pe scaune, cu posibilitatea transportului pe distante scurte a unui numar limitat de pasageri in picioare, pe culoar.
Autobuz urban = autobuz destinat transportului public urban sau suburban de pasageri, asezati pe scaune sau in picioare, care asigura la statii posibilitatea unui schimb rapid de pasageri.
Autocamion/autoutilitara camion = automobil utilitar destinat prin constructie si echipare transportului de bunuri pe o platforma, cu sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata.
Autocar = autobuz destinat transportului de persoane asezate pe scaune, pe distante lungi si in scopuri turistice, in conditii de confort, prevazut din constructie cu spatii special amenajate, in afara salonului, pentru depozitarea bagajelor; poate tracta o remorca pentru bagaje, cu respectarea conditiilor impuse in acest domeniu.
Autofurgon/autoutilitara furgon = automobil utilitar destinat prin constructie si echipare transportului de bunuri intr-o structura inchisa.
Automobil = autovehicul care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru tractarea de remorci; troleibuzul este considerat automobil; nu sunt considerate automobile tractorul si masina autopropulsata pentru lucrari.
Automobil cu caroserie demontabila/amovibila = automobil prevazut, prin caroserie, cu posibilitatea montarii a diferite tipuri de caroserii pe acelasi sasiu echipat.
Automobil funerar = autovehicul destinat transportului persoanelor decedate, echipat special in acest scop.
Automobil mixt = automobil destinat prin constructie transportului simultan de persoane si bunuri in compartimente separate.
Automobil special/autospeciala = autovehicul cu caroserie inchisa sau deschisa, destinat prin constructie si echipare efectuarii de servicii si/sau lucrari, cum este ambulanta sanitara, autovehiculul pentru transportul de persoane cu handicap locomotor, etc. Autovehiculele din categoriile M(2) si M(3), altele decat autobuzele, sunt considerate automobile speciale.
Automobil specializat/autospecializata = automobil destinat transportului de bunuri sau persoane (de exemplu: personalul - la si de la locul de munca), pentru care sunt prevazute amenajari specifice.
Automobil utilitar/autoutilitara = automobil comercial destinat prin constructie transportului de bunuri intr-o structura inchisa sau deschisa.
Autoremorcher = autotractor destinat, in principal, tractarii remorcilor grele cu protap articulat sau a unor vehicule tractate grele, putand fi prevazut cu o platforma pentru lestare.
Autoritate fiscala competenta = organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale.
Autoritati ale administratiei publice locale = autoritati deliberative: consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene; autoritati executive: primariile comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si primarul general al municipiului Bucuresti.
Autorizatie de construire = act de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
Autorulota/autocaravana = autoturism special destinat transportului si cazarii de persoane, avand cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul sau locuri pe banchete care indeplinesc conditiile prevazute pentru transportul de persoane si dotari speciale pentru cazarea de persoane.
Autotractor = autovehicul de tractiune, destinat exclusiv sau in special tractarii de remorci.
Autotractor cu sa = autotractor destinat numai tractarii semiremorcilor si prevazut cu un dispozitiv de cuplare de tip sa, care preia o parte importanta din masa acestora, precum si fortele de tractare.
Autoturism = automobil care prin constructie si echipare este destinat transportului de persoane, bagajului si/sau bunurilor acestora, avand cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul.
Autovehicul = vehicul care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia celui care circula pe sine; poate tracta in anumite conditii remorci sau semiremorci.
Autovehicul atipic = autovehicul care, prin constructie si echipare, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus.
B
Beneficiar = persoana, colectivitate locala sau institutie publica care are un folos din ceva; destinatar al unor bunuri materiale sau al unor servicii.
Bilant teritorial/balanta teritoriala = evaluare prin care se insumeaza suprafetele de teren la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, indiferent de locul situarii, de proprietarul sau de categoria de folosinta a terenurilor, la un moment dat.
Bonificatie = avantaj acordat contribuabililor persoane fizice, in scopul mobilizarii acestora pentru achitarea integrala atat a impozitului pe cladiri, cat si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an, in avans, pana la primul termen de plata, respectiv 31 martie, inclusiv, al anului fiscal respectiv.
Borderou = document intern in care sunt inregistrate cronologic o serie de documente fiscale de incasare, intr-o perioada data; echivalent cu jurnal sau centralizator; document care evidentiaza instituirea unor creante sau modificarea lor in sensul cresterii creantei, numit de obicei borderou de debitare, sau in sensul diminuarii creantei, numit de obicei borderou de scadere.
Buget judetean = document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile judetului; este de natura bugetului local, dar denumit astfel pentru a putea identifica destinatia unui venit avand ca beneficiar atat comuna, orasul sau municipiul, dupa caz, cat si judetul.
Buget local = document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile comunei, orasului, municipiului sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
Bunuri comune ale sotilor = bunuri dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti, de la data dobandirii lor. In acest sens, a se vedea art. 30 din Codul familiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, in forma actualizata, care cuprinde modificarile si completarile aduse de la adoptarea sa prin Legea nr. 4/1953 pana la data de 26 iulie 1993.
Bunuri proprii = bunurile fiecarui sot, respectiv:
a) bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;
b) bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune;
c) bunurile de uz personal si cele destinate profesiunii unuia dintre soti;
d) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele sau proiectele artistice, proiectele de investitii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;
e) indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei;
f) valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare.
C
Cadastru imobiliar-edilitar = cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, constituit ca subsistem al cadastrului general, avand la baza elementele de control si referinta ale acestuia, in conformitate cu care se intocmesc planuri si registre, prin inventarierea terenurilor pe categorii de folosinta si proprietar (din punct de vedere juridic, economic si tehnic), a retelelor edilitare si a constructiilor aferente acestora, precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor.
Cale de rulare = ansamblu de elemente tehnice de infrastructura pe terasamente de piatra sau de beton, necesar deplasarii mijloacelor de transport terestru sau instalatiilor/utilajelor, prin rulare pe sine.
Categorie de folosinta = incadrare a unui teren in functie de destinatia sa, respectiv: terenuri cu constructii, arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, terenuri cu ape, drumuri si cai ferate, terenuri neproductive.
Certificat de urbanism = act de informare prin care primariile, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintii consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.
Cheltuieli publice locale = cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele locale, in limita si cu destinatia stabilita prin bugetul respectiv.
Cladire = orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite.
Cod de debit = in sistemele fiscale vechi se aloca un cod pentru fiecare tip de impozit si taxa.
Coeficient de corectie = element care prin aplicarea sa asupra unor niveluri de baza adauga la/scade din acestea valori in scopul diferentierii impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe spectacole in cazul discotecilor si videotecilor, pe ranguri de localitati si/sau zone in cadrul acestora.
Coeficient de transformare = element constant care prin aplicarea sa asupra suprafetei utile a unei cladiri stabileste echivalenta cu suprafata construita desfasurata; serveste la stabilirea relatiei dintre suprafata utila, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereti si suprafata construita desfasurata, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al cladirii.
Coindivizari = persoane aflate in situatia de indiviziune; termenul "coindivizari" desemneaza coproprietarii aflati in indiviziune.
Colectare a creantelor bugetare = exercitare a functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare si a creantelor debitorului, reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget, in conditiile legii.
Combinatie de vehicule = ansamblu rutier format dintr-un autovehicul si unul sau doua vehicule tractate.
Comerciant = persoana ce face fapte de comert, avand comertul ca profesiune obisnuita, in conditiile legii; statul si unitatile administrativ-teritoriale nu au calitatea de comerciant.
Comision = orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune comerciala.
Compartiment de specialitate = structura functionala constituita la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din unul sau mai multi functionari publici, avand ca obiect al activitatii atributii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea ori incasarea impozitelor si taxelor locale.
Compensare = procesul prin care se sting creantele statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale ori ale subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.
Constatare = stabilirea situatiei sau a starii unui lucru, a existentei unui fapt, a unui adevar; actiunea de a constata si rezultatul ei; a consemna intr-un document cele observate.
Constructii speciale = acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati; altfel spus, constructii care:
a) nu sunt realizate sub forma de incinta inchisa;
sau
b) daca sunt realizate sub forma de incinta inchisa nu servesc la desfasurarea unei activitati umane.
Contract de concesiune = acord de vointa prin efectul caruia o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspundera sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente; contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publica ori privata a statului, a judetului, a orasului sau a comunei, activitatile si serviciile publice de interes national sau local.
Contract de leasing = cuprinde minimum urmatoarele elemente:

 • partile din contractul de leasing:
  • locatorul/finantatorul;
  • utilizatorul;
 • descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
 • valoarea totala a contractului de leasing;
 • valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
 • perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
 • clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Partile pot conveni si alte clauze.

Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.
Contractul de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii:

 • la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;
 • in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.
Contract de leasing financiar = orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului.
Contract de leasing operational = orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului.
Contract de locatiune/inchiriere = acel contract pe baza caruia o persoana, numita locator, se obliga sa asigure altei persoane, numita locatar (chirias), folosinta integrala sau partiala a unui bun sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret convenit de partile contractante.
Contract/conventie = act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, de a modifica sau de a stinge intre ele drepturi si obligatii.

Conditiile esentiale pentru validitatea contractelor sunt:

 • capacitatea de a contracta;
 • consimtamantul valabil al partii ce se obliga;
 • un obiect determinat;
 • o creanta licita.
Contraventie = fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Contribuabil = persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa contribuie la cheltuielile publice prin impozite si taxe si care raspunde pentru plata acestora.
Contributii sociale obligatorii = orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale.
Control = analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii etc., pentru a urmari mersul ei si pentru a lua masuri de imbunatatire.
Cota = parte cu care cineva participa la realizarea unui venit, la o cheltuiala comuna; parte care ii revine cuiva in urma unei repartizari, a unei imparteli.
Cota-parte = cota de proprietate care ii revine din proprietatea comuna fiecarui apartament proprietate individuala si care este inscrisa in actul de proprietate; in situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi stabilite corespunzator cu raportul dintre suprafata utila a fiecarui apartament si totalul suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.
Creanta = drept conferit unui creditor de a obtine de la un debitor, la un anumit termen, o suma de bani sau alte bunuri ori valori echivalente, plus dobanda accesorie; drept subiectiv patrimonial relativ, exprimand indreptatirea creditorului de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, a face sau a nu face ceva; dreptul conferit creditorului de a obtine de la debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva; act care stabileste acest drept; creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.
Creante bugetare/fiscale = impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si majorari de intarziere.
Credit fiscal = o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri.
Culte religioase = recunoscute oficial in Romania:

 • Biserica Ortodoxa Romana;
 • Biserica Romano-Catolica;
 • Biserica Romana Unita cu Roma (Greco-Catolica);
 • Biserica Reformata(Calvina);
 • Biserica Evanghelica Lutherana de Confesiune Augustana (C.A.);
 • Biserica Evanghelica Lutherana Sinodo-Presbiteriala (S.P.);
 • Biserica Unitariana;
 • Biserica Armeana;
 • Cultul Crestin de Rit Vechi;
 • Biserica Crestina Baptista;
 • Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica;
 • Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea;
 • Cultul Crestin dupa Evanghelie;
 • Biserica Evanghelica Romana;
 • Cultul Musulman;
 • Cultul Mozaic.
D
Debit = ceea ce datoreaza o persoana fizica sau juridica, dandu-i calitatea de debitor in relatia cu statul sau cu unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea acestora de persoane juridice creditoare; in contabilitatea in partida dubla, este coloana din stanga unui cont, in care sunt inregistrate sumele ce constau dintr-o creanta, intrari de bunuri sau valori in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale sau a unei cheltuieli.
Debit initial/debitare initiala = creanta bugetara stabilita la inceputul anului fiscal sau la data declararii de catre contribuabil a unui obiect impozabil.
Declaratie de impunere = relatare facuta in scris de catre o persoana fizica in nume propriu sau ca reprezentanta a unei persoane juridice, prin completarea unui formular care serveste pentru documentarea autoritatilor administratiei publice locale sau a compartimentelor de specialitate ale acestora, dupa caz, asupra materiei impozabile si elementelor necesare pentru constatarea acesteia si stabilirea impozitelor si/sau taxelor locale respective.
Demolare = actiunea de a demola si rezultatul ei; daramare.
Denumire = element de identificare a persoanei juridice, care se compune dintr-un cuvant sau din mai multe cuvinte stabilite prin actul de constituire si/sau statut si inregistrate la autoritatile publice competente, in vederea distingerii acestui subiect de drept de alte participante la raporturile juridice; denumirea are acelasi rol in cazul persoanei juridice ca si numele pentru persoana fizica.
Devalmasie = forma de stapanire sau de folosire in comun a pamanturilor din hotarul satului, specifica obstii satului; drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane, numite devalmasi, il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre ele in cote-parti.
Dezmembrare = faptul de a dezmembra.
Diferentiat = care se deosebeste; se refera la stabilirea sau determinarea, dupa caz, a impozitelor ori a taxelor locale in functie de caracteristicile specifice ale obiectelor impozabile/taxabile sau ale bazei de calcul.
Distrugere = actiunea de a distruge un bun si rezultatul ei; nimicire, daramare, ruinare; aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun.
Distrus = nimicit, daramat, ruinat; in stare de neintrebuintare.
Dividend = o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;
b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor de participare;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.
Dobanda = orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata.
Dobandire = faptul de a dobandi un bun impozabil sau taxabil.
Documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism = ansamblul de documente scrise si desenate referitoare la un teritoriu delimitat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata, avand urmatoarea structura: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, regulamentul general de urbanism si regulamentele locale de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii.
Domeniu public = priveste bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public; poate fi de interes national, caz in care proprietatea, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete).
Domiciliu = priveste persoana fizica si reprezinta adresa din localitatea in care aceasta isi are locuinta statornica.
Dreptul de autor si drepturile conexe = constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis.
E
Egalizare financiara = protejarea unitatilor administrativ-teritoriale cu o situatie mai grea din punct de vedere financiar necesita instituirea de proceduri de egalizare financiara sau de masuri echivalente, destinate sa corecteze efectele repartitiei inegale a resurselor potentiale de finantare, precum si a sarcinilor fiscale care le incumba.
Evidenta analitica = evidenta condusa pe fiecare contribuabil, obiect impozabil, creanta, plata in parte.
Evidenta sintetica = evidenta condusa prin consolidarea inregistrarilor individuale din evidenta analitica, urmarindu-se situatia totalizata de obicei la nivel de venit (tip de impozit).
Executare silita = procedura prin intermediul careia autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, in temeiul unui titlu executoriu, constrang cu ajutorul autoritatilor/ institutiilor publice competente pe contribuabilul care nu a executat obligatia inscrisa in titlu, asigurandu-se in acest fel incasarea creantelor bugetului local; modalitate de incasare de catre compartimentele de specialitate a creantelor bugetare datorate de contribuabili.
Exigibil = priveste creanta bugetara a carei executare poate fi ceruta, in conditiile legii, de catre functionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate.
Exonerare = actiunea de a exonera si rezultatul ei; eliberarea de raspundere a unei persoane care nu-si exercita obligatia din cauze straine de vointa sa.
F
Facilitati fiscale = diminuare a unor obligatii de plata catre bugetul local in favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili, in limitele si in conditiile legii.

Facilitatile fiscale constau in:

 • scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, in conditiile legii;
 • inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare restante, respectiv:
  • esalonari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;
  • amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;
  • esalonari la plata dobanzilor si/sau a penalitatilor de orice fel;
  • amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de dobanzi si/sau majorari de intarziere.
Procedura de acordare a inlesnirilor la plata se stabileste prin legi speciale.
Fanarie = sura, magazie unde se pastreaza fanul.
Finante publice locale = totalitatea mijloacelor banesti de care dispun autoritatile administratiei publice locale si care sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor lor; reprezinta gestiunea resurselor financiare, a cheltuielilor, precum si a datoriilor unitatilor administrativ-teritoriale in calitatea acestora de persoane juridice.
Firma = element constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei autoritati, institutii publice, societati comerciale, asociatii, fundatii, federatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta.
Folosinta = dreptul de a folosi un bun.
Franciza = sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.
H
Hambar = magazie in care se pastreaza produse agricole sau alte produse.
I
Impozabil(a) = care poate fi sau care este supus(a) unui impozit.
Impozit = prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes public.
Impozitare = actiunea de a impozita.
Incetare = termen folosit pentru a indica de obicei incetarea detinerii unei proprietati si, prin extensie, a oricarui bun impozabil.
Incinta = spatiu (mare) inchis in interiorul unei cladiri sau suprafata de teren imprejmuita sau conventional delimitata, afectata unei anume activitati.
Incinta folosita pentru activitati economice = spatiu utilizat in scopuri comerciale, profesionale, de locuit sau altele asemenea ce exced destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri.
Indiviziune = notiune care in materia lichidarii succesiunii este rezultatul transmisiunii ereditare a bunurilor succesorale, drepturi neindividualizate si care nu pot fi determinate decat prin operatiunea partajului; nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune; drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane il au, pe cote-parti, asupra unor bunuri privite ca o totalitate nedivizata.
Inflatie = dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior, poate fi sesizata prin doua tendinte majore strans legate intre ele, respectiv: cresterea generalizata a preturilor si scaderea puterii de cumparare a banilor.
Informatie de interes public = orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informatiei.
Inventarierea materiei impozabile = operatiune ce priveste identificarea obiectelor impozabile sau taxabile, dupa caz, precum si a celorlalte elemente referitoare la baza de calcul pe care se fundamenteaza evaluarea veniturilor bugetare la un moment dat.

Baza de calcul poate fi:

 • aceeasi cu obiectul impozabil sau taxabil in cazul in care aceasta reprezinta:
  • valoarea, profitul, pretul sau tariful, de exemplu: impozitul pe venit, impozitul pe profit;
  • suprafata terenului, de exemplu: impozitul pe teren sau taxa pe teren, unde obiectul impozabil este terenul, iar baza de calcul este suprafata acestuia, exprimata in mp;
 • diferita de obiectul impozabil sau taxabil, de exemplu: taxa asupra succesiunilor, unde obiectul taxabil il constituie dezbaterea succesiunii si actele intocmite cu acest prilej, iar baza de calcul este valoarea acesteia; in situatia impozitului pe cladiri, unde obiectul impozabil este imobilul-cladire, iar baza de calcul este valoarea impozabila/ de inventar a cladirii.
K
Know-how = orice informatie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie; in masura in care provine din experienta, know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii.
L
Leasing = tehnica de credit profesional bazata pe un contract de leasing (inchiriere de echipamente mobiliare si imobiliare), insotit de o promisiune de vanzare in favoarea locatorului.
Leasing financiar = este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:

 • riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
 • partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
 • utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (de piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
 • perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat.
Locatar/chirias = persoana care locuieste intr-o cladire, in calitate de chirias.
Locator = persoana care da in locatie un bun, pe baza de contract de locatiune.
M
Majorare anuala = crestere a impozitelor si taxelor locale stabilita prin hotarare de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, cu pana la 50%.
Majorare evidentiata = majorare determinata la sfarsitul anului fiscal pentru neplata impozitelor si taxelor locale, care se inregistreaza ca atare in anul fiscal urmator.
Majorare/majorare de intarziere = suma de bani pe care colectivitatile locale, prin compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, o incaseaza in plus ca sanctiune aplicata celor care depun cu intarziere declaratia de impunere, precum si celor care intarzie plata impozitelor si taxelor locale.
Mansarda = incapere sau ansamblu de incaperi locuibile, asezate imediat sub acoperis; etaj situat imediat sub acoperisul unei cladiri.
Masa totala maxima autorizata = masa totala maxima a vehiculului sau a ansamblului de vehicule incarcate, autorizata pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, conform legislatiei in vigoare; ea nu poate sa depaseasca masa totala tehnic admisibila, stabilita de constructor.
Masina autopropulsata pentru lucrari = utilaj autopropulsat destinat, prin constructie si echipare, efectuarii unor lucrari sau servicii, care circula pe drum numai pentru a se deplasa intre locul de garare si locul unde executa lucrarile, avand o viteza care nu depaseste 30 km/h; masina autopropulsata pentru lucrari realizata pe sasiu auto, care pastreaza caracteristicile de performanta ale autovehiculului de baza din care deriva, este asimilata cu automobilul special/autospeciala.
Materie impozabila = multimea obiectelor impozabile sau taxabile, cum ar fi: cladirile, terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afisele, panourile publicitare, firmele instalate la locul exercitarii activitatii, succesiunile etc.
Matricola = registru fiscal in care se inscriu, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucuresti, contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, cu elementele de identificare a acestora, precum si impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pe teren, precum si impozitul pentru mijloacele de transport, pe care le datoreaza, avand la baza declaratiile de impunere si procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale respective.
Mediu = ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale de interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Membru de familie = persoana apartinand unei familii; familia reprezinta forma sociala de baza, intemeiata prin casatorie si care consta din sot, sotie si din copiii acestora.
Microbuz/minibuz = autobuz pentru transportul in comun de persoane, cu numar redus de locuri pe scaune, destinat prin constructie transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul, dar nu mai mult de 22 de persoane, exclusiv conducatorul.
Mijloc fix = orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.
Modificare = actiunea de a modifica si rezultatul ei; se refera la aparitia unor situatii in care elementele obiectelor impozabile ori ale bazei de calcul se modifica, ceea ce conduce la modificarea impozitelor si taxelor locale respective; pentru anumite obiecte impozabile, si schimbarea domiciliului/sediului contribuabilului conduce la modificarea impozitului respectiv (de exemplu: cladirile cu destinatia de locuinta, al caror impozit este determinat in functie si de adresa de domiciliu a persoanei fizice, in cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri cu destinatia de locuinta).
Mostenitor = persoana care mosteneste bunuri materiale sau care devine, prin succesiune, beneficiarul unui drept.
Mostenitor aflat in indiviziune = persoana care impreuna cu una sau mai multe persoane, denumite comostenitori, au drepturi neindividualizate asupra bunurilor succesorale; individualizarea poate fi determinata numai prin operatiunea partajului.
Motocicleta = motociclu prevazut cu parti fixe (de exemplu: rezervor de carburant, motor) in zona genunchilor si cu suporturi pentru sprijinirea picioarelor, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cmc si o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h; poate avea si atas, care nu ii schimba incadrarea.
Motociclu = autovehicul, in general cu doua roti amplasate intr-un plan longitudinal vertical, cu suporturi sau platforma pentru sprijinirea picioarelor; poate avea si atas sau doua roti spate laterale simetrice, caz in care trebuie sa indeplineasca cerintele pentru autovehiculele cu trei roti. In cazuri speciale, poate avea si patru roti. El poate tracta o remorca specifica.
Motocvadriciclu = motociclu cu patru roti, asimilat mototriciclului, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cmc, o putere maxima a motorului mai mica sau egala cu 15 kW si/sau o viteza maxima, prin constructie, de peste 45 km/h; masa vehiculului trebuie sa fie mai mica de 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfa, fara a include masa acumulatorilor pentru autovehiculele electrice).
Motocvadriciclu usor = motociclu cu patru roti, asimilat mototriciclului, avand o masa proprie mai mica de 350 kg, fara a include si masa acumulatorilor in cazul vehiculelor electrice, o viteza maxima, prin constructie, mai mica de 45 km/h si capacitatea cilindrica mai mica de 50 cmc pentru cele echipate cu motor de aprindere prin scanteie (sau a caror putere neta maxima nu depaseste 4 kW in cazul altor tipuri de motoare).
Motoreta usoara/moped usor = motoreta avand capacitatea cilindrica de cel mult 50 cmc si o viteza maxima care nu depaseste 25 km/h; este asimilata/asimilat bicicletei.
Motoreta/moped = motociclu avand o capacitate cilindrica de cel mult 50 cmc si o viteza maxima, prin constructie, de cel mult 45 km/h.
Mototriciclu = motociclu cu trei roti, cele din spate fiind amplasate simetric, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cmc si/sau o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h.
Mototriciclu usor = mototriciclu avand o capacitate cilindrica mai mica de 50 cmc si o viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 45 km/h.
N
Nerezident = orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii.
Norma juridica = regula de conduita cu caracter general si impersonal, stabilita de autoritatile publice competente, prin lege sau alte acte normative specifice fiecarei autoritati; are caracter obligatoriu si, in caz de nerespectare, se aplica sanctiuni, iar atunci cand este cazul, este impusa prin constrangere, pe calea utilizarii fortei publice.
Norma metodologica = norma juridica emisa numai pe baza si in executarea unui act normativ superior celui prin care se aproba norma metodologica respectiva; se limiteaza strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora; in preambulul normelor metodologice se indica expres actul normativ superior pe care se intemeiaza.
O
Obiect impozabil = bun sau venit impozabil ori taxabil; orice bun sau serviciu supus impozitarii ori taxarii, dupa caz, in conformitate cu legea; element patrimonial care este supus impozitarii sau taxarii.
Organizatie nonprofit = orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.
P
Panou = plansa (de lemn, de carton, etc.) de marimi variate, pe care se lipesc afise, se scriu lozinci etc.
Parte = ceea ce se desprinde dintr-un tot, dintr-un ansamblu.
Participant = orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare.
Patule = constructie cu pereti din sipci, de nuiele impletite etc., ridicata pe un postament la mica inaltime deasupra solului, care serveste la pastrarea porumbului in stiuleti.
Penalitate = sanctiune baneasca instituita si aplicata pentru depasirea termenelor de:

 • depunere a declaratiilor de impunere;
 • plata a creantelor bugetare, inclusiv a obligatiilor bugetare retinute la sursa.
Persoana = orice persoana fizica sau juridica.
Persoana cu handicap = persoana care are un dezavantaj cauzat de unele deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care o impiedica sau ii limiteaza accesul normal si in conditii de egalitate la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor sociali, materiali si culturali, necesitand masuri de protectie speciala in vederea integrarii ei sociale.
Persoana fizica = omul luat individual, in calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi si obligatii ce alcatuiesc continutul raportului juridic civil; numai oamenii pot fi subiecti ai unor raporturi juridice civile, conduita umana fiind unicul obiect al reglementarii juridice.
Persoana fizica nerezidenta = orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta.
Persoana fizica rezidenta = orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) are domiciliul in Romania;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;
c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;
d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.
Prin exceptie de la prevederile lit. a)-d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora.
Persoana juridica = entitate, reprezentata de una sau mai multe persoane fizice, constituita cu respectarea cerintelor legale de fond si de forma, de sine statatoare, ce are un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati specifice, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta.
Persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene = orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene.
Persoana juridica romana = orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei.
Persoana juridica straina = orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social in Romania.
Persoane afiliate = o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

 • o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv. Intre persoanele afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;
 • o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;
 • o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:
  • prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;
  • a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
  • o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.
Plata = modalitate de stingere a creantei bugetare pe cale voluntara de catre debitor.
Plata anticipata = plata unei sume de bani inainte de prestarea unui serviciu sau de termenul de plata prevazut de lege.
Plata cu anticipatie = plata integrala a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal.
Plata in rate = operatiunea de plata fractionata sau fractiunea din suma totala care se achita esalonat.
Platitor = persoana care face plata si care poate fi:
a) debitorul; sau
b) o alta persoana in numele debitorului.
Pod = spatiul dintre acoperis si planseul superior al unei cladiri.
Poprire - procedura in materia impozitelor si taxelor locale = poprirea asupra veniturilor debitorului, persoana fizica sau juridica, se infiinteaza de catre compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, in calitate de organ de executare, printr-o adresa care va fi trimisa tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu; poprirea nu este supusa validarii.
Poprire = modalitate de executare silita a unei obligatii care se realizeaza prin indisponibilizarea altei obligatii pe care debitorul urmarit o are fata de un debitor al sau (tert poprit); forma de executare silita, prin care creditorul bugetar urmareste sumele reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane sau pe care acestea le vor datora debitorului si/sau le vor detine tertii in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente, blocand sumele cuvenite acestuia in mainile tertului poprit si obligandu-l sa verse direct, pe seama lui, din suma respectiva atat cat ii datoreaza debitorul.
Poprire asiguratorie = procedura administrativa prealabila inceperii procedurii de executare silita, constand in instituirea, prin decizie motivata a creditorului bugetar, a unei masuri asiguratorii asupra veniturilor debitorului, atunci cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea/patrimoniul.
Prescriptie = mijloc de dobandire sau pierdere a unui drept prin trecerea timpului ori stingerea unui drept la actiune prin neexecutarea lui in termenul prevazut de lege; modalitate de stingere a creantelor bugetare.
Pret de piata = suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala.
Procedura = ansamblu de principii, reguli si forme juridice pe care il utilizeaza autoritatile/institutiile/ serviciile publice pentru realizarea atributiilor lor.
Procedura privind indexarea/majorarea anuala = preluarea la bugetele locale a unor resurse financiare ansamblu de principii, reguli si forme juridice pe care il utilizeaza autoritatile/institutiile/ serviciile publice, in scopul asigurarii unui cadru unitar in materia impozitelor si taxelor locale, pentru realizarea atributiilor lor referitoare la:
a) indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale;
b) majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale cu pana la 50%;
c) administrarea taxelor judiciare de timbru, a taxelor de timbru pentru activitatea notariala si a taxelor extrajudiciare de timbru, ca resurse financiare cuvenite bugetelor locale, de natura taxelor locale, inclusiv procedura de egalizare financiara.
Proces-verbal de constatare a contraventiei = act prin care se constata contraventia, incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite generic agenti constatatori.
Proprietar = persoana fizica sau persoana juridica care are dreptul de proprietate asupra unui bun.
Proprietate = dreptul pe care il are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele prevazute de lege; proprietatea este publica sau privata; notiunea de proprietate se extinde atat asupra bunurilor corporale (proprietate mobiliara sau imobiliara), cat si a celor necorporale (proprietate intelectuala, proprietatea numelui); atributele proprietatii sunt:
a) dreptul de a se servi de bun;
b) dreptul de folosinta, de fructe si venituri;
c) dreptul de a dispune de bun.
Proprietate imobiliara = orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren.
Proprietate privata = forma de proprietate in care bunurile apartin unei persoane fizice/persoane juridice si/sau unui grup de persoane fizice/persoane juridice, inclusiv statului ori unitatilor administrativ-teritoriale; in cazul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aceste bunuri constituie domeniul privat, care este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele care apartin domeniului public.
Proprietate publica = forma de proprietate in care bunurile apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.
Propriu = care apartine, in mod exclusiv, cuiva personal.
Publicitate = orice forma de prezentare a unei activitati industriale, artizanale sau liber-profesioniste, avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.
Punct de lucru = un centru de activitate din structura unui agent economic cu personalitate juridica, cu minimum 5 angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un put petrolier, sonde, gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale si altele asemenea.
R
Ramasita = creanta bugetara nestinsa pana la sfarsitul anului fiscal si evidentiata ca atare in rolul nominal unic la inchiderea anuala a acestuia; aceste creante bugetare se inscriu in lista de ramasita la data de 31 decembrie si se evidentiaza sub aceasta denumire in anul fiscal urmator.
Raspundere = faptul de a raspunde; obligatia de a raspunde de indeplinirea unei actiuni, atributii, indatoriri etc.; responsabilitate; a obliga pe cineva sa dea socoteala de faptele sale, ca urmare a responsabilitatii asumate; ea intervine in cazul incalcarii unor reguli de munca, a dispozitiilor legale administrative, disciplinare, civile, penale etc.
Raspundere solidara = faptul de a raspunde in egala masura si impreuna doua sau mai multe persoane.
Real = care exista in realitate, obiectiv, adevarat.
Reclama = activitate (comerciala) prin care se urmareste pe calea publicitatii (prin tiparituri, radio, televiziune, cinematograf, internet etc.) suscitarea, castigarea interesului public asupra anumitor marfuri, a unor carti, a unui spectacol, a folosirii unor servicii; raspandire de informatii elogioase (despre cineva sau ceva), cu scopul de a-i crea renume sau popularitate; articol (dintr-o publicatie), afis, pancarta, panou, prospect etc., prin care se face reclama.
Redeventa = orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:

 • drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video;
 • orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software;
 • orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
 • orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;
 • orice know-how;
 • numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.
Redeventa = suma de bani care se plateste periodic, la date fixe, pe toata durata contractului de concesiune.
Reducere = actiunea de a reduce si rezultatul ei; micsorare, scadere, diminuare a unor impozite si/sau taxe locale, in conditiile legii, cu pana la 100%.
Registru agricol = document oficial de evidenta primara-unitara in care se inscriu date privind persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul/resedinta/ sediul la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale, bunurile acestora de natura cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport, precum si date privind orice alte persoane fizice sau persoane juridice care detin in proprietate cladiri si/sau terenuri in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, constituind:
a) sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice: politica fiscala, politica agrara, politica protectiei sociale, politica edilitara, politica sanitara, politica educationala etc.
b) baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor, ca de exemplu: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri si oboare, calitatea de producator in vederea vanzarii produselor agricole pe piata, intocmirea sesizarii deschiderii procedurii succesorale privind autorii succesiunilor si bunurile succesorale ale acestora;
c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic.
Registru pentru evidenta veniturilor/registru de partizi-venituri = evidenta specifica activitatii fiscale, din categoria evidentelor sintetice, reprezentand evidenta centralizata a debitelor, precum si a incasarilor creantelor bugetare, inregistrate cronologic, in care se indica la sfarsitul lunii, pentru fiecate tip de venit, soldul precedent, total debitari, total creditari si soldul curent/final.
Remiza = constructie prevazuta cu instalatie de spalare si de ventilare, precum si cu un mic atelier de reparatii, folosita pentru adapostirea autovehiculelor, a uneltelor, a locomotivelor, a vagoanelor etc.
Remorca atipica = remorca ce, prin constructie si echipare, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile obisnuite.
Remorca de persoane = remorca lenta pentru transportul de persoane in agricultura sau in activitati extractive (poate avea si amenajari pentru cazare ori pentru efectuarea unor lucrari) sau pentru transportul turistilor in zone de agrement, care poate fi tractata numai de autovehicule avand o viteza maxima, prin constructie, ce nu depaseste 30 km/h.
Remorca lenta = vehicul tractat care, prin constructie, inclusiv constructia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole sau forestiere, cu o viteza maxima care nu depaseste 30 km/h; din aceasta categorie fac parte remorci agricole, forestiere, destinate constructiilor, pavilioane apicole etc.
Remorca speciala = remorca cu platforma coborata pentru transporturi foarte grele, remorca dotata cu amenajari specifice, destinata prin constructie efectuarii de servicii si/sau de lucrari speciale, ca de exemplu: remorca echipata cu grupuri electrogene, motocompresoare, macarale, bucatarii de campanie, statii radio, dormitoare de campanie, masini pentru imprastiat ingrasaminte, vagoane de circ etc.
Remorca specializata = remorca dotata cu amenajari specifice, destinata transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, animale, materiale in vrac (in remorci basculabile).
Remorca utilitara = vehicul tractat, destinat transportului de marfa, fara amenajari speciale.
Remorca utilitara camion = remorca destinata prin constructie si echipare transportului de bunuri pe o platforma cu sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata.
Remorca utilitara furgon = remorca destinata prin constructie si echipare transportului de bunuri intr-o structura inchisa.
Remorca/vehicul tractat = vehicul fara motor, destinat prin constructie sa fie tractat de autovehicule.
Resedinta = adresa la care persoanele fizice locuiesc temporar, alta decat cea de domiciliu.
Resurse financiare locale = totalitatea veniturilor bugetelor locale evidentiate in acestea intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare, precis determinate in functie de provenienta lor.
Rezident = orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, precum si orice persoana fizica rezidenta.
Rol nominal unic = fisa unica a contribuabilului care contine elemente de identificare, precum si creantele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, individualizata printr-un numar de rol, incepand cu nr. 1 si pana la numarul care asigura inregistrarea tuturor contribuabililor.
Romania = teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita drepturile suverane si jurisdictia in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international.
Rulare = actiunea de a rula si rezultatul ei.
Rulota/caravana = remorca echipata cu axa centrala, destinata, prin constructie si amenajari specifice, cazarii de persoane.
Rural = notiune generica prin care se individualizeaza localitatile in care:
a) majoritatea fortei de munca se afla concentrata in agricultura, silvicultura, pescuit, oferind un mod specific si viabil de viata locuitorilor lor si care prin politicile de modernizare isi va pastra si in perspectiva specificul rural;
b) majoritatea fortei de munca se afla in alte domenii decat cele agricole, silvice, piscicole, dar care ofera in prezent o dotare insuficienta necesara in vederea declararii lor ca oras si care, prin politicile de echipare si de modernizare, vor putea evolua spre localitatile de tip urban.
S
Scuter = motociclu fara parti fixe in zona genunchilor, la care picioarele conducatorului se sprijina pe o platforma/podea; daca are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cmc si/sau o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h, este asimilat motocicletei.
Scuter usor = scuter avand capacitatea cilindrica de cel mult 50 cmc si o viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 25 km/h; este asimilat motoretei usoare.
Scutire = actiunea de a scuti si rezultatul ei; privilegiu acordat cuiva de a nu plati anumite impozite si taxe locale.
Sectiune = denumire generica prin care se individualizeaza suprafata fiecarui nivel al unei cladiri, determinata prin insumarea suprafetei utile cu cea a suprafetei ocupate de ziduri; schita reprezentand suprafata fiecarui nivel al cladirii, determinata de conturul exterior al acesteia.
Sediu = atribut de identificare a persoanei juridice cu ajutorul caruia ea se individualizeaza si se localizeaza in spatiu, prin indicarea unui loc determinat concret - adresa la care isi desfasoara activitatea administratia subiectului de drept respectiv; sediul persoanei juridice se stabileste prin actul de infiintare sau prin statut; o persoana juridica poate avea, de regula, un sediu principal si, daca este cazul, unul sau mai multe sedii secundare.
Sediu principal = loc unde persoana juridica isi desfasoara intreaga activitate ori activitatea in ansamblu, in primul rand administratia, dar, de regula, si activitatea sa economico-sociala.
Sediu secundar/subsediu = loc unde persoana juridica isi desfasoara numai o parte a activitatii si care serveste la identificarea acesteia privind activitatile respective, ca de exemplu: punct de lucru.
Sediul permanent = locul in care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.
Semiremorca = remorca prevazuta, in locul axei directoare, cu un sistem de articulatie cu pivot care se cupleaza cu saua autotractorului; axa sau grupa de axe este situata in spatele centrului de greutate al vehiculului considerat uniform incarcat, astfel incat o parte semnificativa a masei sale totale maxime autorizate este suportata de saua autotractorului.
Semiremorca atipica = remorca ce, prin constructie si echipare, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus.
Semiremorca lenta = vehicul tractat care prin constructie, inclusiv constructia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole, forestiere, destinate constructiilor, pavilioanelor apicole etc.
Semiremorca speciala = remorca cu platforma coborata, pentru transporturi foarte grele, remorca dotata cu amenajari specifice, destinata prin constructie efectuarii de servicii si/sau de lucrari speciale, ca de exemplu: semiremorca echipata cu grupuri electrogene, motocompresoare, bucatarii de campanie, statii radio, dormitoare de campanie, masini pentru imprastiat ingrasaminte etc.
Semiremorca specializata = semiremorca dotata cu amenajari specifice, destinata transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, animale, materiale in vrac (in remorci basculabile).
Semiremorca utilitara = vehicul tractat destinat transportului de marfa, fara amenajari speciale.
Semiremorca utilitara camion = semiremorca destinata prin constructie si echipare transportului de bunuri pe o platforma cu sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata.
Semiremorca utilitara furgon = semiremorca destinata, prin constructie si echipare, transportului de bunuri intr-o structura inchisa.
Serviciu = actiunea, faptul de a servi; denumire generica pentru orice activitate prestata in folosul sau in interesul cuiva, care are valoare de intrebuintare, dar nu se realizeaza prin vanzarea de bunuri materiale.
Spectacol = manifestare artistica de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografica, muzicala, de circ, festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, alte asemenea manifestari artistice sau distractive, precum si competitiile sportive interne si internationale.
Stabilire retroactiva = determinarea creantelor bugetare pentru perioade anterioare datei efectuarii acestei operatiuni, dar nu mai mult de 5 ani.
Subdiviziune administrativ-teritoriala = potrivit legii, in prezent acestea sunt sectoarele municipiului Bucuresti; in municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale a caror delimitare si organizare se fac potrivit legii.
Suprafata = intindere delimitata considerata sub raportul lungimii si latimii; arie limitata de o linie inchisa (franta sau curba), masurata in unitati la patrat.
Suprafata construita desfasurata = suma suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor unei cladiri, inclusiv a balcoanelor, logiilor si a celor situate la subsol; in calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, nici cele ale treptelor si teraselor neacoperite.

Se determina astfel:

 • pe baza masuratorilor efectuate pe conturul exterior al peretilor;
 • prin inmultirea suprafetei utile cu coeficientul de transformare de 1,20 (numai pentru cazurile care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al peretilor).
Suprafata construita la sol = suprafata sectiunii orizontale a unei cladiri, la nivelul solului, masurata pe conturul exterior al peretilor.
Suprafata utila = suprafata determinata pe baza dimensiunilor interioare dintre pereti.
Suprasolvire = suma platita in plus fata de creantele bugetare debitate.
Sura = constructie-anexa pe langa o gospodarie rurala, in care se adapostesc vitele, se pastreaza diferite vehicule, unelte agricole etc.
T
Taxa = suma platita, in temeiul unui act normativ, de o persoana fizica sau persoana juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un comerciant, o institutie publica sau un serviciu public.
Taxa de habitat = taxa cu destinatie speciala datorata numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Constanta ce se utilizeaza in scopul asigurarii colectarii si transportului reziduurilor menajere din recipientii proprii sau inchiriati (containere, europubele, etc.), precum si pentru depozitarea si neutralizarea acestora la rampa ecologica Ovidiu.
Taxa extrajudiciara de timbru = taxa de natura impozitelor si taxelor locale, instituita prin Legea nr. 117/1999.
Taxa judiciara de timbru = taxa de natura impozitelor si taxelor locale, instituita prin Legea nr. 146/1997.
Teren = intindere de pamant delimitata, indiferent de locul situarii sau de categoria de folosinta a acesteia.
Teren supus impozitului = suprafata unui teren din care se scade suprafata construita la sol a cladirilor.
Teritoriu administrativ = suprafata delimitata prin lege pentru comune, orase si judete; la nivelul comunelor si oraselor, teritoriul administrativ este constituit din teritoriul extravilan si din teritoriul intravilan, delimitate prin planurile urbanistice; teritoriul administrativ al judetelor este constituit din totalitatea teritoriilor administrative ale comunelor si oraselor.
Teritoriu extravilan = suprafata cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza(comuna, oras, municipiu) si limita teritoriului intravilan.
Teritoriu intravilan = totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor care compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general si in cadrul carora se poate autoriza executia de constructii si amenajari; de regula, intravilanul se compune din mai multe trupuri.
Termen = interval de timp stabilit printr-un act normativ, inauntrul caruia trebuie/poate fi indeplinita o cerinta legala, exercitat un drept ori sa se faca sau sa nu se faca un act/fapt juridic; interval de timp inauntrul caruia trebuie/poate fi indeplinit ori este oprit sa se faca un anumit act de procedura; data pana la care trebuie indeplinita o cerinta legala, se poate exercita un drept ori sa se faca sau sa nu se faca un act/fapt juridic; in acest sens a se vedea art. 101 si urmatoarele din Codul de procedura civila.
Termen de plata (termen scadent) = data la care sau pana la care trebuie achitata o creanta bugetara.
Termen de prescriptie = intervalul de timp inauntrul caruia creditorul bugetar are dreptul de a cere executarea silita privind o creanta bugetara; acest drept se prescrie in termen de 5 ani de la data incheierii anului fiscal in care a luat nastere acest drept; termenul de prescriptie incepe la data cand, potrivit legii, se naste dreptul de a cere executarea silita.
Titlu de participare = orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica sau la un fond deschis de investitii.
Titlu de valoare = orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale.
Tractor = autovehicul de tractiune destinat prin constructie si echipare tractarii, impingerii si/sau actionarii diverselor vehicule sau utilaje agricole, industriale etc.
Tractor agricol sau forestier pe roti = tractor destinat efectuarii unor lucrari in agricultura si silvicultura prin tractarea, purtarea si, dupa caz, actionarea unor remorci sau utilaje speciale din aceste domenii, fiind, in general, tractor lent, cu o viteza cuprinsa intre 6 si 40 km/h; el poate fi amenajat pentru a transporta o incarcatura sau un insotitor.
Tractor monoax sau motocultor = tractor fara mecanism de directie, a carui viteza maxima, prin constructie, nu depaseste 25 km/h; el poate fi sustinut si condus de un conducator pedestru sau poate fi dotat cu un carucior ori o remorca prevazuta cu scaun pentru conducator, fara insa a se depasi o masa totala maxima autorizata de 2,5 tone, inclusiv masa motocultorului.
Transfer = orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
Tren rutier de marfa = combinatie de vehicule formata dintr-un autoremorcher si o remorca pentru transport de bunuri ori, in agricultura, dintr-un tractor agricol si una sau doua remorci lente.
Tren rutier de persoane = combinatie de vehicule folosita in agricultura, formata dintr-un tractor agricol si una sau doua remorci de persoane (muncitori agricoli), precum si in scopuri de agrement, formata dintr-un autovehicul si o remorca de persoane, care prin constructie nu poate depasi viteza de 30 km/h.
Tren rutier pentru materiale lungi = combinatie de vehicule formata dintr-un autoremorcher si o remorca atipica (axa simpla sau dubla, cu platforma de incarcare), legatura dintre autovehicule fiind asigurata prin materialele lungi transportate (tevi, busteni etc.), precum si printr-un sistem de siguranta suficient de robust, care sa faca imposibila desprinderea remorcii de vehicul in orice situatii (pante mari, franare brusca etc.).
Troleibuz = autobuz actionat electric, prin captarea curentului electric de la o linie de contact.
U
Unitate administrativ-teritoriala = potrivit legii, acestea sunt: comunele, orasele si judetele; unitatea administrativ-teritoriala are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina, fiind titulara a codului de inregistrare fiscala, precum si a conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica sau la societatile bancare, daca este cazul.
Urban = notiune generica prin care se individualizeaza localitatile in care majoritatea fortei de munca este ocupata in activitati neagricole, cu un nivel diversificat de dotare si echipare, exercitand o influenta socio-economica constanta si semnificativa asupra zonei inconjuratoare; localitatile urbane sunt orasele si municipiile, precum si localitatile componente ale acestora.
Urmarire = actiune specifica activitatii de colectare a creantelor bugetare intreprinsa de catre creditorul bugetar asupra bunurilor urmaribile ale debitorului.
Utilaj = totalitatea uneltelor, aparatelor, masinilor etc. necesare pentru efectuarea unei anumite lucrari sau pentru asigurarea procesului de lucru intr-un atelier, intr-un laborator, intr-o gospodarie.
Utilaj destinat sa functioneze in scopul obtinerii de venit apartinand persoanelor fizice = unealta, masina, instalatie, aparat, vehicul, altul decat cel pentru care se datoreaza taxa in conditiile art. 48 alin. (3) din Ordonanta sau altul similar, care prin caracteristicile sale tehnice serveste pentru efectuarea unei anumite lucrari sau activitati de prestari de servicii si care, totodata, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) functionarea utilajului respectiv sa determine obtinerea de venituri de catre persoana fizica ce-l detine in proprietate sau in folosinta;
b) utilajul respectiv sa nu faca parte din sfera activitatii economice pe care persoana fizica respectiva o desfasoara in mod independent sau intr-o asociatie familiala, potrivit legii; exemplu de astfel de utilaje: instalatie pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului; unealta sau masina prevazuta cu o lama, o banda sau un disc din otel cu dinti ascutiti pusa in miscare pe cale mecanica sau electrica; instalatie special amenajata pentru macinarea cerealelor; vehicul cu tractiune animala; tractor neinmatriculat; vehicul tras sau impins cu mana; orice alt utilaj stabilit de catre autoritatile deliberative cu respectarea prevederilor legale.
V
Valatuci = material de constructie facut din lut amestecat cu paie sau cu rogoz, in forma de colaci sau de caramizi, din care se cladesc peretii constructiilor.
Valoare impozabila/taxabila = valoare care sta la baza determinarii unui impozit/taxa; de exemplu: valoarea impozabila avuta in vedere la stabilirea impozitului pe cladiri, etc.
Valoarea fiscala = reprezinta:
a) pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) si c) - valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;
b) pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
c) pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri - costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz;
d) pentru provizioane si rezerve - valoarea deductibila la calculul profitului impozabil.
Vehicul = sistem mecanic care circula pe drum, cu sau fara mijloace proprii de propulsie, si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori efectuarea de servicii sau lucrari.
Vehicul articulat = combinatie de vehicule formata dintr-un autotractor cu sa si o semiremorca.
Vehicul blindat = vehicul special destinat protectiei pasagerilor si/sau marfurilor transportate si care satisface cerintele protectiei de blindaj impotriva gloantelor.
Vehicul lent = vehicul sau combinatie de vehicule avand prin constructie o viteza maxima care nu depaseste 30 km/h.
Z
Zona = portiune dintr-o intindere, dintr-un ansamblu, dintr-un tot, delimitata pe baza unor caracteristici distinctive, a unor imprejurari speciale, a unei destinatii determinate, conditii specifice etc.

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659