INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

DEPUNEREA ONLINE A CERERILOR DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE


a) Prin intermediul platformei digitale https://online.spfl.ro/plata/Main.aspx pentru contribuabilii persoane fizice si juridice care detin cont pe aceasta platforma. Contribuabilii care nu au cont si doresc utilizarea platformei digitale pot solicita parola de acces la adresa de email informatica@spfl.ro

b) Prin email dupa cum urmeaza:

PERSOANE FIZICE  

Descarcare formular cerere tip: format pdf
Depunere
Cererea tip va fi transmisa la urmatoarele adrese de e-mail: finantelocale@spfl.ro, pfcentru@spfl.ro, pfvest@spfl.ro, biroulauto@spfl.ro.
In cazul solicitarii certificatului in regim de urgenta, se achita taxa de 75 lei conform HCL 670/2023
Acte necesare: cerere tip, fotocopie act de identitate proprietar, dovada ca este indreptatit  sa solicite eliberarea certificatului fiscal (in cazul mostenitorilor, imputernicitilor etc.), fotocopie carte identitate mijloc de transport,
Eliberare
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in 2 zile lucratoare de la data inregistrarii  la sediile Serviciului Public Finante Locale, Serviciul Registratura :
• luni, marti, joi 8,00-16,30
•  miercuri 8,00-18,30
•  vineri 8,00-14,00
Certificatele de atestare fiscala in regim de urgenta se elibereaza  in  cursul zilei in care a fost depusa si inregistrata  cererea.
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza:
•  personal titularului care va prezenta act de identitate;
•  imputernicitului care va face dovada calitatii sale prin act de imputernicire incheiat in forma autentica;
•  mostenitorilor care fac dovada calitatii lor prin certificate de nastere, certificate de casatorie sau alte acte care atesta acest fapt.

PERSOANE JURIDICE

Descarcare formular cerere tip: format pdf
Depunere
Cerere tip  va fi transmisa la urmatoarele adrese de e-mail: finantelocale@spfl.ro, pj@spfl.ro .
In cazul solicitarii certificatului in regim de urgenta, se achita taxa de 151 lei conform HCL 690/2022

In cazul instrainarii/ipotecarii/intabularii de bunuri vor fi completate obligatoriu urmatoarele campuri:
-pentru terenuri: adresa__________, suprafata___________
-pentru cladiri: adresa ___________, valoare de impunere________
-pentru mijloace de transport: serie motor______, serie sasiu_______, marca_________

Eliberare
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in 2 zile lucratoare de la data inregistrarii  la sediul Serviciului Public Finante Locale din B-dul Independentei nr. 16:
-luni, marti, joi 8.00-16.30;
-miercuri 8.00-18.30;
-vineri 8.00-14.00.
Certificatele de atestare fiscala in regim de urgenta se elibereaza  in  cursul zilei in care a fost depusa si inregistrata  cererea.
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza actionarului unic /asociatului/ administratorului/imputernicitului/mandatarului/executorului/lichidatorului care va prezenta in mod obligatoriu imputernicirea.

Nota: Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local.
Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor de mai sus, sunt nule de drept.
Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul, iar pentru celelalte bunuri pe care le deține în proprietate, trebuie să achite impozitele datorate conform exemplului de mai jos:
Exemplu: un contribuabil deține în proprietate 2 mijloace de transport, clădire și teren.
1. În luna mai 2017, un contribuabil solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru înstrăinarea unui mijloc de transport. Astfel, contribuabilul trebuie să achite pentru primul semestru (cu termen de plată 31.03.2017)-impozitul pe clădire, impozitul pe teren și impozitul pentru unul dintre mijloacele de transport, iar pentru mijlocul de transport ce se înstrăinează  impozitul trebuie să fie achitat pentru tot anul 2017.
2. În luna octombrie 2017, acesta solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru înstrăinarea unui mijloc de transport. Întrucât la doilea termen de plată pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 este 30 septembrie, iar bunul se înstrăinează în luna octombrie, contribuabilul trebuie să achite  pentru întreg anul 2017- impozitul pe clădire, impozitul pe teren și impozitul pentru cele două mijloace de transport.

Valabilitate
Certificatele de Atestare Fiscala pot fi utilizate in termen de 30 de zile de la data emiterii!
Certificatele de Atestare Fiscala se emit de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a imputernicitului acestuia, conform delegarii date de contribuabil.
Neprezentarea pentru eliberare in perioada de valabilitate a certificatului conduce la clasarea cererii

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659