INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE

TELVERDE phone0800.800.659



iso9001


 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLADIRILOR - PERSOANE FIZICE 

 • DECLARATIE TIP
 • ACTE DE PROVENIENTA (COPIE)
  • ACTE NOTARIALE (CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, CONTRACT DE DONATIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR) ;
  • ACTE ELIBERATE DE INSTITUTII PUBLICE ABILITATE (TITLU DE PROPRIETATE, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, DISPOZITIE DE RETROCEDARE) ;
  • HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA ;
  • ALTE ACTE CARE ATESTA CALITATEA DE PROPRIETAR.
 • PLAN CADASTRAL, IAR IN LIPSA ACESTUIA SCHITA/FISA CLADIRII SAU ALT DOCUMENT ASEMANATOR
 • COPII ACTE IDENTITATE ALE TITULARILOR DE ROL

CONTRIBUABILII SUNT OBLIGATI SA DEPUNA DECLARATII DE IMPUNERE IN TERMEN DE 30 ZILE DE LA DATA DOBANDIRII SAU DE LA DATA CARE AU INTERVENIT SCHIMBARI CARE DUC LA MODIFICAREA TAXEI DATORATE ;

 • DEPUNEREA PESTE TERMEN A DECLARATIILOR DE IMPUNERE SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 73 LEI  – LA 290 LEI ;
 • NEDEPUNEREA DECLARATIILOR DE IMPUNERE SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 290 LEI LA 722 LEI ;
 • IMPOZITUL PE CLADIRI SI IMPOZITUL PE TEREN SE PLATESTE ANUAL IN DOUA RATE EGALE ASTFEL : PANA LA 31 MARTIE  – PRIMA RATA SI PANA LA 30 SEPTEMBRIE - A DOUA RATA, IAR PENTRU NEPLATA IN TERMEN SE DATOREAZA MAJORARI DE INTARZIERE DE 1% PE LUNA SAU FRACTIUNE DE LUNA.  
 • IN CAZUL IN CARE CONTRIBUABILII DETIN MAI MULTE CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA AU OBLIGATIA SA DEPUNA « DECLARATIE SPECIALA DE IMPUNERE » IN 3 EXEMPLARE IN 30 ZILE DE LA DATA DOBANDIRII.

 PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE VA RUGAM SA VA ADRESATI LA FUNCTIONARII PUBLICI CARE RASPUND DE STRAZILE ARONDATE CENTRULUI FISCAL DE CARE APARTINETI SAU PRIN E-MAIL LA ADRESA finantelocale@spfl.ro

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA