INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PERSOANE FIZICE 

 • DECLARATIE TIP Model 2016 ITL 005
 • 3 COPII DUPA ACTELE TRANSLATIVE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE - CERTIFICATE "PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL" :
  • FACTURA FISCALA(TRADUCERE – dupa caz);
  • CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, CONTRACT DE DONATIE,CERTIFICAT DE MOSTENITOR ;
  • HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA/DEFINITIVA SI EXECUTIVA ;
  • ALTE ACTE CARE ATESTA CALITATEA DE PROPRIETAR.

  FIECARE COPIE VA FI INREGISTRATA IN REGISTRUL DE EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SI VA PURTA ACELASI NUMAR

 • COPIE CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT
 • COPIE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA DE LA VANZATOR (DOAR IN CAZUL PREZENTARII FACTURILOR FISCALE). IN CAZUL IN CARE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA ESTE EMIS DE INSTITUTIA NOASTRA, NU MAI ESTE NECESARA PREZENTAREA ACESTUIA.
 • CETATENII STRAINI REZIDENTI IN ROMANIA VOR DEPUNE SI LEGITIMATIA DE REZIDENTA VIZATA PE ANUL IN CURS (COPIE).

In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data eliberarii cartii de identitate a vehiculului de catre Registrul Auto Roman si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 01 Ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania.

CONTRIBUABILII SUNT OBLIGATI SA DEPUNA DECLARATII DE IMPUNERE IN TERMEN DE 30 ZILE DE LA DATA DOBANDIRII SAU DE LA DATA LA CARE AU INTERVENIT SCHIMBARI CARE DUC LA MODIFICAREA IMPOZITULUI DATORAT ;

 • DEPUNEREA PESTE TERMEN A DECLARATIILOR DE IMPUNERE SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 94 LEI – LA 377 LEI ;
 • IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT SE PLATESTE ANUAL IN DOUA RATE EGALE ASTFEL :PANA LA 31 MARTIE – PRIMA RATA SI PANA LA 30 SEPTEMBRIE A DOUA RATA, IAR NEPLATA LA TERMENELE SCADENTE ATRAGE PLATA MAJORARILOR DE INTARZIERE IN CUANTUM DE 1% PE LUNA SAU FRACTIUNE DE LUNA.
 • IMPOZITUL ANUAL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT, DATORAT ACELUIASI BUGET LOCAL DE CATRE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE , DE PANA LA 50 LEI INCLUSIV, SE PLATESTE INTEGRAL PANA LA 31 MARTIE .
 • PENTRU INMATRICULAREA TEMPORARA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT IMPOZITUL  SE ACHITA INTEGRAL PENTRU INTREAGA PERIOADA PENTRU CARE SE SOLICITA INMATRICULAREA, LA DATA LUARII IN EVIDENTA DE CĂTRE COMPARTIMENTELE DE SPECIALITATE ALE AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE.

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE VA RUGAM SA VA ADRESATI LA PRIN E-MAIL LA ADRESA  biroulauto@spfl.ro

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659