INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

 

 Lucrarile de radiere auto (viza pe factura si certificat fiscal) se vor efectua in maxim 24 ore (in functie de numarul de dosare depuse) - fara taxa de urgenta.

 Lucrarile de declarare auto se efectueaza in aceeasi zi cu achitarea taxei de urgenta sau in termen de 5 zile lucratoare fara achitarea taxei de urgenta.
ATENTIE: termenul de 5 zile lucratoare curge de la data completarii dosarului cu toate documentele solicitate!

Declaratia fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacelor de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice-ITL_005

Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - ITL 016

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice-ITL 010

Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport - model 2016-ITL - 054

ACTE NECESARE:
- Copie carte de identitate proprietar;
- Copie carte de identitate dobanditor;
- Copie certificat de deces (in cazul solicitarii in vederea dezbaterii succesiunii);
- Copie carte de identitate a vehiculului;

Cerere scutire auto persoane cu handicap

Cerere scutire auto veterani de razboi, persoane prevazute la art. 1 din Decretul Lege 118/1990, persoanele prevazute de Legea 341/2004

 În conformitate cu prevederile HCL 670/2023 privind impozitele  si taxele locale pentru anul 2024, pentru servicii prestate în regim de urgenţă, sunt stabilite urmatoarele taxe speciale:
a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în  cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale  Ploieşti - 75 lei ;
b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace de transport 114 lei ;
d) pentru efectuarea lucrarilor privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport nu se mai percepe taxa de urgenta, ele se efectueaza in cursul aceleasi zile de la data depunerii.

Plata taxelor speciale se poate efectua cu numerar prin casieriile SPFL, cu ordin de plata in contul RO24TREZ52121360206XXXXX sau prin ghiseul.ro

 

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659