INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE

 

TELVERDE phone0800.800.659iso9001 iso9001 iso9001


 

Stimati ploiesteni,
Am pus punct unui an , 2015, in care ZAMBETUL ne-a demonstrat ca invinge prejudecati, ca apropie oamenii, ca topeste bariere construite artificial, ca genereaza RESPECT.
Tocmai de aceea, noi, colectivul SPFL, ne-am gandit ca acest an sa il petrecem, impreuna, sub semnul RESPECTULUI, pentru a va multumi pentru modul minunat in care ati reactionat la initiativa noastra de a aseza pe alte pozitii relatiile dintre contribuabil si functionar.
Ce inseamna RESPECT ? Responsabilitate si asumarea ei, constienti fiind de rolul pe care il avem la dezvoltarea societatii. Empatie, deoarece , oameni fiind, trebuie sa intelegem ca vom trece, la un moment dat, prin situatii asemanatoare celor prin care trec cei de langa noi.  Straduinta, pentru ca numai perseverenta aduce evolutie . Profesionalism, in lipsa caruia se naruie orice posibiltate de crestere. Echilibru, care trebuie manifestat, practic, in toate ipostazele vietii. Curaj sa inovam, sa gandim, sa abordam din alte perspective ceea ce avem de facut. Transparenta, pentru ca ceea ce este clar, limpede, concis si „ la vedere „ genereaza increderea pe baza careia poti consolida o relatie cu cei din jurul tau.
Va asiguram ca am inteles foarte bine ca profitul nostru este gradul de satisfactie al dumneavoastra si ca vom continua si in acest an sa ne perfectionam si sa cautam metode pentru a va face mai usoara relatia cu institutia noastra.
Astfel, va multumim frumos pentru faptul ca va manifestati an de an spiritul civic prin achitarea impozitelor si taxelor locale si ne inclinam, politicos, in fata dumneavoastra : JOS PALARIA , dragii nostri ploiesteni !

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești anunta  că prin O.G. 1069/ 29.08.2016 a fost aprobat formularul tipizat “ Contractul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport “ model ITL- 54.
Astfel, toate tranzactiile cu mijloace de transport vor avea la baza acest tip de contract de  vanzare –cumparare , orice alt tip de formular utilizat in acest scop, dupa data de 05 septembrie 2016 , este nul de drept.
De asemenea, reamintim termenul de solutionare a acestui tip de lucrare: 5 zile calendaristice in cazul dobandirii si 7 zile calendaristice, in cazul instrainarii unui mijloc de transport.
Lucrarile pot fi solutionate si  in regim de urgenta,la cerere, prin achitarea unei taxe de 85 lei, in acest caz eliberarea contractelor de vanzare-cumparare se face in termen de maxim 48 de ore de la data depunerii.                                 ATENTIE! Formularul tipizat model ITL-054 pe care il veti prezenta autoritatilor , trebuie sa fie complet, sa contina atat viza de instrainare( casutele A si B), cat si viza de dobandire ( casuta C).

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești informează că prin apariția  OUG nr. 46/05.09.2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,  au fost extinse scutirile și pentru soții/soțiile persoanelor prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. r) și s), art. 464 alin.(1) lit. r) și s) și art. 469 alin.(1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  astfel:
- scutire integrală pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținute în comun de veteranii de război și văduvele de război împreună cu soții/soțiile lor;
- scutire integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deținut în comun de soți împreună cu o terță persoană, scutirea nu se va acorda și cotei-părți aferente terțului.
Aceste facilități fiscale se aplică de la data intrării în vigoare, respectiv la data publicării  actului normativ în Monitorul Oficial.

- Urmare apariției OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploieştenii că pot achita în continuare la casieriile instituției noastre următoarele taxe.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează contribuabilii ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului I ale anului 2016 este data de 30 iunie. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de intârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale datorate .
      Reamintim contribuabililor că pentru plata integrală a impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport până la data de 30 iunie 2016, beneficiază de bonificația de 10%.

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești reamintește contribuabililor  ploiesteni că, ultima zi pentru  depunerea Declaratiei fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta este data de 31 mai 2016.
Această obligație revine persoanelor fizice care detin cladiri cu destinație nerezidențială (sediu de firmă) sau  mixtă (sediu de firmă și locuință) și persoanelor juridice care au clădiri aflate in proprietate la data de 31 decembrie 2015.
Declarațiile- tip se pot procura de la registraturile instituției sau se pot descărca de pe site-ul institutiei www.spfl.ro,  secṭiunea: ”Persoane fizice-Formulare și acte necesare” sau, după caz ”Persoane juridice - Formulare și acte necesare” și se pot transmite, împreună cu documentele justificative, prin următoarele modalități:
1.Prin e-mail : cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro, birouauto@ploiesti.ro,  precum şi pe adresa de email a instituţiei spfl@ploiesti.ro ;
2. Prin poștă cu confirmare de primire;
3. La ghiṣeele registraturii Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești situate  în B-dul Independenței nr.16 și Șoseaua Vestului nr.19.
Reamintim totodată că, pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren și pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice, a fost prelungit de la 31 martie la 30 iunie 2016.
Contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10% acordata pentru plata integrala a obligatiilor fiscale.

- Serviciul Public Finante Locale Ploiesti informeaza contribuabilii ploiesteni (persoane fizice si juridice) ca au fost prelungite termenele de depunere a declarațiilor și de plată a unor impozite locale după cum urmează:
1. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 31 mai 2016 inclusiv.
2. Persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinatia si valoarea impozabila a acestora, pana la data de 31 mai 2016 inclusiv.
3. Persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la organul fiscal, pana la data de 31 mai 2016 inclusiv.
4. Pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului pe cladiri, impozitul pe teren și pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice, a fost prelungit de la 31 martie la 30 iunie.
5. Contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10% acordata pentru plata integrala a obligatiilor fiscale.

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești reamintește contribuabililor ploieșteni care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă (orice clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial) că au obligația să depună "Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice" însoțită de acte doveditoare până la data de 31.03.2016.
  În categoria clădirilor nerezidențiale sunt incluse clădirile folosite pentru activități de birou, administrative, comerciale, de agrement, cult, cultură, educație, financiar-bancare, sociale, turistice, de sănătate etc.; clădirile sau spațiile unde se înregistrează sedii secundare și puncte de lucru; clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate dar destinația rezultată din autorizația de construire este de nerezidențială; clădirile unde sunt înregistrate persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, profesiile liberale.
  Declarațiile însoțite de documentele justificative se pot depune prin urmatoarele modalități:

  • Prin email – spfl@ploiesti.ro; : cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro,;
  • La ghișeele registraturii: sediul – B-dul Independenței nr.16; Șoseaua Vestului nr.19.

  Declarțiile fiscale însoțite de acte doveditoare care reflectă situația la 31 decembrie 2015, se depun până la 31 martie 2016, în caz contrar impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile în condiții rezidențiale.

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești informează că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.1/13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice care deţin cu contract de închiriere clădiri din fondul locativ de stat, clădiri care au destinație finală  rezidențială și nu sunt folosite pentru activități economice sau de agrement, NU DATOREAZĂ  TAXA PE CLĂDIRE.

- Începând cu data de 01.01.2016, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi,  cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale, în ordinea vechimii, chiar dacă contribuabilul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozitul pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport). Această obligativitate  este stabilită prin art. 165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploieştenii că, începând cu anul 2016, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi, cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozitul pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport). Noua reglementare a fost stabilită prin art. 165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, anunţă, pe această cale, că în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.373 din data de 30 octombrie 2015, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale contribuabilii pot beneficia, la cerere, de următoarele facilităţi:
- anularea unei cote de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 decembrie 2015;
- anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 martie 2016.
În vederea acordării facilităţilor fiscale sus menţionate, contribuabilii vor depune la inspectorul de sector cererea prin care solicită anularea cotei de 70% sau, după caz, în funcţie de data plăţii, de 50% a cotei din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 30 septembrie 2015 ... detalii

- Serviciul Public Finante Locale supune spre dezbatere publica proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016 ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, în temeiul art.7, alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa contribuabililor ploieşteni, că în data de 02.11.2015 ora 16.00, la Teatrul „Toma Caragiu”, va avea loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 şi pe site-ul Primăriei Municipiului Ploieşti www.ploiesti.ro şi pe site-ul instituţiei noastre www.spfl.ro.
Aşteptăm toţi ploieştenii interesaţi de impozitele şi taxele locale aferente anului 2016.

- Serviciul Public Finante Locale supune spre dezbatere publica proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind scutirile si majorarile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează contribuabilii ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea a fost data de 30 septembrie 2015. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de intârziere de 2%  pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale  datorate .
De asemenea, aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru recuperarea  obligaţiilor fiscale neachitate la termenul scadent a fost demarată  procedura de executare silită prin emiterea de somaţii şi titluri executorii. În cazul în care, în termen  de 15 zile de la data primirii somaţiei si a titlului executoriu, nu vor fi achitate  obligaţiile de plată se va proceda la instituirea de popriri asupra tuturor disponibilităţilor băneşti deţinute de contribuabilii datornici sau, după caz, la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile şi/sau imobile aflate în proprietate, inlcusiv la valorificarea acestora.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti aminteşte contribuabililor ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este data de 30 septembrie 2015. Pentru a evita plata majorărilor de intârziere, SPFL recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate bugetului local. Precizăm că nivelul majorărilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

- Serviciul Public Finante Locale Ploiesti aduce la cunostinta contribuabililor ca pot depune online urmatoarele documente insotite de actele necesare, dupa cum urmeaza:

- cerere eliberare certificat fiscal cladiri si terenuri persoane fizice - cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro

- cerere eliberare certificat fiscal auto persoane fizice - birouauto@ploiesti.ro

- cerere eliberare certificat fiscal persoane juridice - pj@ploiesti.ro

- declaratii de impunere/scoatere din evidenta cladiri, terenuri, auto - declaratiispfl@ploiesti.ro

- Urmare publicarii titlurilor executorii emise de Serviciul Public Finante Locale Ploiesti pe site-ul www.incomodph.ro , prezentam punctul de vedere al institutiei noastre transmis acestei publicatii ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploiestenii că începând cu data de 09.04.2015 s-au modificat numerele de telefon la care puteţi contacta salariaţii noştri. Noile  numere de telefon sunt: tel: 0372/133873; 0372/133874; 0372/133875; 0372/133876; 0372/133877; 0372/133878;  fax: 0244/546 711- sediul din Bulevardul Independenţei nr.16; tel: 0244/ 291049; fax: 0244/582919-  Şoseaua Vestului nr. 19 .

Astfel, începând cu data de 09.04.2015, nu mai sunt valabile numerele de telefon: tel: 0344/860103; 0344/860104 - sediul din Bulevardul Independenţei nr.16; tel:0344/ 860107-  Şoseaua Vestului nr. 19.


 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   


Vizitatori

http://www.hitwebcounter.com

® Site realizat si intretinut de Biroul Informatica al SPFL
Termeni si conditii